แพ็กเกจ HBO

พร้อมแอป ความบันเทิงระดับโลก HBO GO

วิธีกดสมัคร

รายเดือน

99 บาท (รวมภาษีแล้ว)
 • อายุการใช้งาน 1เดือน

รายปี

999 บาท (รวมภาษีแล้ว)
 • อายุการใช้งาน 1 ปี
 • สำหรับลูกค้าเอไอเอสระบบเติมเงิน ระบบรายเดือน และลูกค้าเอไอเอส ไฟเบอร์ ที่จดทะเบียนในนามบุคคลเท่านั้น
 • แพ็กเกจรายเดือน ค่าบริการาคาพิเศษ 99 บาท/ เดือน (นาน 3 เดือน) สำหรับผู้สมัครใช้บริการครั้งแรกเท่านั้น จากนั้นคิดค่าบริการปกติ โปรโมชันตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2566
 • สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • อัตราค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยไม่รวมค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • สามารถรับชมผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY รองระบบปฏิบัติการ Android 4.4 และ iOS 10.2 ขึ้นไป ได้สูงสุด 1 อุปกรณ์ต่อ 1 บัญชี
 • สามารถรับชมผ่านแอปพลิเคชัน HBO GO ได้สูงสุด 3 อุปกรณ์พร้อมกัน
 • เมื่อสมัครแพ็กเกจสำเร็จ ระบบจะส่งข้อความสั้น (SMS) เพื่อยืนยันการสมัครใช้แพ็กเกจ
 • ค่าบริการจะถูกเรียกเก็บเมื่อสมัครแพ็กเกจสำเร็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินชดเชยส่วนต่างในกรณีที่ไม่มีการใช้งานหรือลูกค้าได้ยกเลิกแพ็กเกจก่อนครบกำหนด
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 •  
 • สำหรับลูกค้าเอไอเอสระบบเติมเงิน ระบบรายเดือน และลูกค้าเอไอเอส ไฟเบอร์ ที่จดทะเบียนในนามบุคคลเท่านั้น
 • แพ็กเกจรายปี ค่าบริการ 999 บาทต่อปี
 • อัตราค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยไม่รวมค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • สามารถรับชมผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY รองระบบปฏิบัติการ Android 4.4 และ iOS 10.2 ขึ้นไป ได้สูงสุด 1 อุปกรณ์ต่อ 1 บัญชี
 • สามารถรับชมผ่านแอปพลิเคชัน HBO GO ได้สูงสุด 3 อุปกรณ์พร้อมกัน
 • เมื่อสมัครแพ็กเกจสำเร็จ ระบบจะส่งข้อความสั้น (SMS) เพื่อยืนยันการสมัครใช้แพ็กเกจ
 • ค่าบริการจะถูกเรียกเก็บเมื่อสมัครแพ็กเกจสำเร็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินชดเชยส่วนต่างในกรณีที่ไม่มีการใช้งานหรือลูกค้าได้ยกเลิกแพ็กเกจก่อนครบกำหนด
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 •