AIS 5G แบบ 7 วัน

AIS 5G แบบ 7 วัน

 7  วัน

 12  บาท   รวมภาษี=12.84 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 150 Mb ความเร็วสูงสุด 1Gbps

7  วัน

 20  บาท   รวมภาษี=21.40 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 300 Mb ความเร็วสูงสุด 1Gbps

7  วัน

 25  บาท   รวมภาษี=26.75 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 800 Mb ความเร็วสูงสุด 1Gbps

7  วัน

 105  บาท   รวมภาษี=112.35 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 1.25 Gb ความเร็วสูงสุด 1Gbps

7  วัน

 125  บาท   รวมภาษี=133.75 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 2.25 Gb ความเร็วสูงสุด 1Gbps

 7  วัน

 129  บาท   รวมภาษี=138.03 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 3.5 Gb ความเร็วสูงสุด 1Gbps

 7  วัน

 155  บาท   รวมภาษี=165.85 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 7 Gb ความเร็วสูงสุด 1Gbps

 7  วัน

 205  บาท   รวมภาษี= บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 10 Gb ความเร็วสูงสุด 1Gbps

 7  วัน

 230  บาท   รวมภาษี=246.10 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 15 Gb ความเร็วสูงสุด 1Gbps

 7  วัน

 245  บาท   รวมภาษี=262.15 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 20 Gb ความเร็วสูงสุด 1Gbps