AIS 5G แบบ 3 วัน

AIS 5G แบบ 3 วัน

3  วัน

 11  บาท   รวมภาษี=11.77 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 150 Mb ความเร็วสูงสุด 1Gbps
3  วัน

 18  บาท   รวมภาษี=19.26 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 300 Mb ความเร็วสูงสุด 1Gbps
3  วัน

 23  บาท   รวมภาษี=24.61 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 800 Mb ความเร็วสูงสุด 1Gbps
3  วัน

 69  บาท   รวมภาษี=73.83 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 1.25 Gb ความเร็วสูงสุด 1Gbps
3  วัน

 82  บาท   รวมภาษี=87.74 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 2.5 Gb ความเร็วสูงสุด 1Gbps
3  วัน

 84  บาท   รวมภาษี=89.88 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 3.5 Gb ความเร็วสูงสุด 1Gbps
3  วัน

 155  บาท   รวมภาษี=165.85 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 10 Gb ความเร็วสูงสุด 1Gbps
3  วัน

 189  บาท   รวมภาษี=202.93 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 15 Gb ความเร็วสูงสุด 1Gbps
3  วัน

 199  บาท   รวมภาษี=212.93 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 20 Gb ความเร็วสูงสุด 1Gbps