AIS 5G แบบ 30 วัน

AIS 5G แบบ 30 วัน

30  วัน

 15  บาท   รวมภาษี=16.05 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 150 Mb ความเร็วสูงสุด 1Gbps

30  วัน

 23  บาท   รวมภาษี=24.61 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 300 Mb ความเร็วสูงสุด 1Gbps

30  วัน

 27  บาท   รวมภาษี=28.89 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 800 Mb ความเร็วสูงสุด 1Gbps

30  วัน

 209  บาท   รวมภาษี=223.63 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 1.25 Gb ความเร็วสูงสุด 1Gbps

30  วัน

 259  บาท   รวมภาษี=277.13 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 2.5 Gb ความเร็วสูงสุด 1Gbps

30  วัน

 505  บาท   รวมภาษี=540.35 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 7 Gb ความเร็วสูงสุด 1Gbps

30  วัน

 615  บาท   รวมภาษี=658.05 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 10 Gb ความเร็วสูงสุด 1Gbps

30  วัน

 649  บาท   รวมภาษี=694.43 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 15 Gb ความเร็วสูงสุด 1Gbps