AIS 5G แบบ 1 วัน

AIS 5G แบบ 1 วัน

24  ชม.

 10  บาท   รวมภาษี=10.70 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 150 Mb ความเร็วสูงสุด 1Gbps

24  ชม.

 17  บาท   รวมภาษี=18.19 บ.
  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 300 Mb ความเร็วสูงสุด 1Gbps

24  ชม.

 22  บาท   รวมภาษี=23.54 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 800 Mb ความเร็วสูงสุด 1Gbps

24  ชม.

 38  บาท   รวมภาษี=23.54 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 1.25 Gb ความเร็วสูงสุด 1Gbps

24  ชม.

 49  บาท   รวมภาษี=52.43 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 2.5 Gb ความเร็วสูงสุด 1Gbps

24  ชม.

 52  บาท   รวมภาษี=55.64 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 3.5 Gb ความเร็วสูงสุด 1Gbps

24  ชม.

 97  บาท   รวมภาษี=103.79 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 10 Gb ความเร็วสูงสุด 1Gbps

24  ชม.

 115  บาท   รวมภาษี=123.05 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 15 Gb ความเร็วสูงสุด 1Gbps

24  ชม.

 135  บาท   รวมภาษี=144.45 บ.

  • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 20 Gb ความเร็วสูงสุด 1Gbps