AIS 5G

ais 5g logo

พ็กเกจเสริมเน็ต AIS 5G  

เครือข่าย ais 5G ที่ดีที่สุดในประเทศไทย คลื่นมากสุด ครอบคลุมสุด

AIS 5G 

รายเดือน

199 บาท (+ภาษี = 212.93)
 • รองรับ 5G ความเร็วสูงสุด 42Mbps
 • ปริมาณ 5Gb เมื่อครบความเร็วจะลดเหลือ 128Kbps
 • อายุการใช้งาน 30 วัน
 • ต่ออายุอัตโนมัติ

รายปี

399 บาท (+ภาษี = 426.93)
 • รองรับ 5G ความเร็วสูงสุด 42Mbps
 • ปริมาณ 15Gb เมื่อครบความเร็วจะลดเหลือ 128Kbps
 • อายุการใช้งาน 30 วัน
 • ต่ออายุอัตโนมัติ

เงื่อนไขการใช้บริการ ais 5g

 • สิทธิ์การใช้งานแพ็กเสริมเน็ต ใช้ได้ทั้ง 3G/4G และสามารถใช้งาน AIS 5G สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนและซิมที่รองรับ พร้อมทั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการ

 • หลังจากใช้งานครบตามปริมาณ ใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps

 • หักค่าบริการอัตโนมัติทุก 30 วัน อินเทอร์เน็ตรับสิทธิ์ใช้ได้นาน 6 เดือน พร้อมรับสิทธิ์ใช้งานแอป AIS AR และ AIS VR นาน 3 เดือน

 • สามารถใช้งานแพ็กเสริมเน็ตได้หลังรับ SMS ยืนยัน

 • อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ติดต่อ Callcenter : 1175