สมัครเน็ต AIS 12call แบบรายเดือน

aoonjai-1  แพ็กเกจหลัก โปรเสริมเน็ตแบบรายเดือน  สมัครครั้งเดียวใช้งานต่อเนื่องได้แบบไม่อั้น  ปริมาณการใช้งานตามแพ็กเกจที่สมัคร  

แพ็กเกจเน็ตแบบรายเดือน

199บ.

199 บาท (+ภาษี=212.93บ.)
 • เน็ต 4G/3G ปริมาณ 1Gb
 • เมื่อใช้ครบปริมาณ ความเร็วจะลดเหลือ 128Kbps ใช้งานต่อเนื่อง
 • อายุการใช้งาน 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ

399บ.

399 บาท (+ภาษี=426.93บ.)
 • เน็ต 4G/3G ปริมาณ 3Gb
 • เมื่อใช้ครบปริมาณ ความเร็วจะลดเหลือ 128Kbps ใช้งานต่อเนื่อง
 • อายุการใช้งาน 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ
hot

488บ.

488 บาท (+ภาษี=522.16บ.)
 • เน็ต 4G/3G ปริมาณ 5Gb
 • เมื่อใช้ครบปริมาณ ความเร็วจะลดเหลือ 128Kbps ใช้งานต่อเนื่อง
 • อายุการใช้งาน 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ

699บ.

699 บาท (+ภาษี=747.93บ.)
 • เน็ต 4G/3G ปริมาณ 6Gb
 • เมื่อใช้ครบปริมาณ ความเร็วจะลดเหลือ 128Kbps ใช้งานต่อเนื่อง
 • อายุการใช้งาน 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ
hot

799บ.

799 บาท (+ภาษี=854.93บ.)
 • เน็ต 4G/3G ปริมาณ 12Gb
 • เมื่อใช้ครบปริมาณ ความเร็วจะลดเหลือ 128Kbps ใช้งานต่อเนื่อง
 • อายุการใช้งาน 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ

888บ.

888 บาท (+ภาษี=950.16บ.)
 • เน็ต 4G/3G ปริมาณ 14Gb
 • เมื่อใช้ครบปริมาณ ความเร็วจะลดเหลือ 128Kbps ใช้งานต่อเนื่อง
 • อายุการใช้งาน 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ

1,699บ.

1,699 บาท (+ภาษี=1,817.93บ.)
 • เน็ต 4G/3G ปริมาณ 10Gb
 • เมื่อใช้ครบปริมาณ ความเร็วจะลดเหลือ 384Kbps ใช้งานต่อเนื่อง
 • อายุการใช้งาน 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ

1,799บ.

1,799 บาท (+ภาษี=1,924.93บ.)
 • เน็ต 4G/3G ปริมาณ 20Gb
 • เมื่อใช้ครบปริมาณ ความเร็วจะลดเหลือ 384Kbps ใช้งานต่อเนื่อง
 • อายุการใช้งาน 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • หลังจากใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็ก 199, 399 และ 699 สามารถเล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 128 kbps แพ็ก 1699, 1799 สามารถเล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 384 kbps
 • ค่าบริการส่วนเกิน คิดตามแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่
 • สิทธิ์ใช้งาน WiFi 1 User ต่อ 1 Account และสามารถใช้งาน WiFi บนเครือข่ายของ @AISWiFi เท่านั้น โดยระบบจะส่ง Username และ Password เพื่อเข้าใช้งาน WiFi ไปให้อัตโนมัติ กรณีที่ลืม Username และ Password สามารถขอใหม่ได้โดยการกด*388#(โทรออก)
 • รับสิทธิ์นาน 6 เดือน
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดจะไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
 • เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อ Callcenter : 1175