เพิ่มความเร็วเน็ต AIS

 เพิ่มความเร็วเน็ต ais เมื่อเน็ตในแพ็กเกจหลักหมด สามารถซื้อความเน็ตเพิ่มเติมได้ โดยกดสมัครได้ง่ายๆ 

AIS เพิ่มความเร็วเป็น 5G 

24  ชม.

 19  บาท   รวมภาษีแล้ว

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 500 Mb 
 • เมื่อครบปริมาณ ใช้เน็ตความเร็ว 1384 Kbps ได้ไม่จำกัด 

 30  ชม.

 29  บาท   รวมภาษีแล้ว

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 1 Gb 
 • เมื่อครบปริมาณ ใช้เน็ตความเร็ว 2 Mbps ได้ไม่จำกัด 

 30  ชม.

 29  บาท   รวมภาษีแล้ว

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 1 Gb 
 • เมื่อครบปริมาณ ใช้เน็ตความเร็ว 2 Mbps ได้ไม่จำกัด 

30  วัน

 209  บาท   รวมภาษี=223.63 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 1.25 Gb ความเร็วสูงสุด 1Gbps

30  วัน

 259  บาท   รวมภาษี=277.13 บ.

 • ใช้เน็ต 5G ปริมาณ 2.5 Gb ความเร็วสูงสุด 1Gbps

เงื่อนไขแพ็กเกจ

 1. ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ หลังจากได้รับ SMS ยืนยันจากระบบกรณีใช้งาน
 2. Internet ไม่หมดตามอายุใช้งานที่กำหนด สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที
 3. คิดค่าบริการส่วนเกินตาม แพ็กเกจหลัก ที่ใช้อยู่
 4. สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น (ไม่รวมค่าบริการรับ-ส่งข้อมูลขณะอยู่ต่างประเทศ Data Roaming)
 5. สำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 6. อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อ Callcenter : 1175