เพิ่มความเร็วเน็ต AIS

 เพิ่มความเร็วเน็ต ais เมื่อเน็ตในแพ็กเกจหลักหมด สามารถซื้อความเน็ตเพิ่มเติมได้ โดยกดสมัครได้ง่ายๆ 

ซื้อความเร็วเน็ตเพิ่ม 1 วัน

1 วัน

เพิ่มความเร็วเน็ต
45 บาท (+vat=48.15บ.)
 • ปริมาณ 2GB เมื่อใช้ครบจะกลับไปคิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก

1 วัน

เพิ่มความเร็วเน็ต
49 บาท (+vat=52.43บ.)
 • ปริมาณ 3GB เมื่อใช้ครบจะกลับไปคิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก
hot

1 วัน

เพิ่มความเร็วเน็ต
69 บาท (+vat=73.83บ.)
 • ปริมาณ 4GB เมื่อใช้ครบจะกลับไปคิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก

ซื้อความเร็วเน็ตเพิ่ม 3 วัน

3 วัน

เพิ่มความเร็วเน็ต
59 บาท (+vat=63.13บ.)
 • ปริมาณ 1GB เมื่อใช้ครบจะกลับไปคิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก

3 วัน

เพิ่มความเร็วเน็ต
79 บาท (+vat=84.53บ.)
 • ปริมาณ 3GB เมื่อใช้ครบจะกลับไปคิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก
Hot

3 วัน

เพิ่มความเร็วเน็ต
99 บาท (+vat=105.93)
 • ปริมาณ 4GB เมื่อใช้ครบจะกลับไปคิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก

ซื้อความเร็วเน็ตเพิ่ม 5-7 วัน

5 วัน

เพิ่มความเร็วเน็ต
99 บาท (+vat=105.93บ.)
 • ปริมาณ 2GB เมื่อใช้ครบจะกลับไปคิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก

7 วัน

เพิ่มความเร็วเน็ต
119 บาท (+vat=127.33บ.)
 • ปริมาณ 3GB เมื่อใช้ครบจะกลับไปคิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก
hot

7 วัน

เพิ่มความเร็วเน็ต
150 บาท (+vat=160.05)
 • ปริมาณ 4GB เมื่อใช้ครบจะกลับไปคิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก

เงื่อนไขแพ็กเกจ

 1. ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ หลังจากได้รับ SMS ยืนยันจากระบบกรณีใช้งาน
 2. Internet ไม่หมดตามอายุใช้งานที่กำหนด สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที
 3. คิดค่าบริการส่วนเกินตาม แพ็กเกจหลัก ที่ใช้อยู่
 4. สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น (ไม่รวมค่าบริการรับ-ส่งข้อมูลขณะอยู่ต่างประเทศ Data Roaming)
 5. สำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 6. อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อ Callcenter : 1175 

เพิ่มความเร็วเน็ต ais